Akce ve školním roce 2017/2018

Organizace školního roku 2018/2019 dle MŠMT

Školní vyučování začíná v pondělí 3. 9. 2018.
Podzimní prázdniny: pondělí 29. 10. – úterý 30. 10. 2018 (mateřská škola v provozu)
Vánoční prázdniny: sobota 22. 12. 2018 – středa 2. 1. 2019 (2. 1. MŠ v provozu)
Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 1. 2. 2019 (MŠ v provozu)
Jarní prázdniny: 11. 2. – 17. 2. 2019 (MŠ v provozu)
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 18. 4. (MŠ v provozu) – pátek 319. 4. 2019 (svátek)
Hlavní prázdniny: sobota 29. 6. – neděle 1. 9. 2019

Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí, naleznete na
http://www.msmt.cz/file/40102/

Pro děti:
Září
Výstavka ovoce  a zeleniny s ochutnávkou
Sběr kaštanů pro lesní zvěř
Říjen
Návštěva knihovny
Uspáváme zahradu – péče o bylinkový a zeleninový záhonek
Zahájení tenisové přípravky (Myšáci), zahájení činnosti zájmových kroužků
Zahájení pohybové výchovy na ZŠ Žákovská (Koťata)
Prosinec
Mikulášská nadílka
Zdobení vánočního stromku pro lesní zvířátka v lesoparku, pro ptáčka na školní zahradě
Leden
Sněhové hrátky – stavění sněhuláků, postav, iglú ze sněhu
Duben
Probouzíme zahradu – péče o bylinkový a zeleninový záhonek
Návštěva dopravního hřiště na MŠ Místní ve spolupráci s městskou policií
Den Země
Bambiriáda
Květen
Polodenní výlet na koně s opékáním párků
Červen
Polodenní výlety do přírody – K Lučině, do Areálu zdraví, do Kotulovy dřevěnky

Kulturní akce – divadla, koncerty

Lyžařská škola dle zájmu rodičů

Školka v přírodě dle zájmu rodičů

Pro děti a rodiče:
Září
Vyhlášení celoroční soutěže „Soutěž s panem Popelou“ – sběr starého papíru
Říjen
Podzimní dílny
Listopad
Dýňové odpoledne
Prosinec
Vánoční jarmark
Společné předvánoční odpoledne s rodiči, zpěvem koled, nadílkou dárečků
Rozsvícení vánočního stromečku na školní zahradě
Vánoční jarmark
Leden
Karnevalové odpoledne
Sněhové hrátky – stavění sněhuláků, iglú, postav ze sněhu
Březen
Velikonoční dílny s rodiči
Květen
Společné odpoledne s maminkami k oslavě jejich svátku
Červen
Oslava Dne dětí
Zahradní slavnost

Pro rodiče:
Září
Informativní schůzka pro rodiče
Březen
Beseda s učitelkou ze ZŠ a se speciální pedagožkou
Květen
Den otevřených dveří