Akce ve školním roce 2017/2018

Organizace školního roku 2017/2018 dle MŠMT

Školní vyučování začíná v pátek 1. 9. 2017
Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. – pátek 27. 10. 2017 (mateřská škola v provozu)
Vánoční prázdniny: sobota 23. 12. 2017 – úterý 2. 1. 2018 (2. 1. MŠ v provozu)
Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 2. 2. 2018 (MŠ v provozu)
Jarní prázdniny: 5. 2. – 11. 2. 2018 (MŠ v provozu)
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 29. 3. (MŠ v provozu) – pátek 30. 3. 2018 (svátek)

Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí, naleznete na
http://www.msmt.cz/file/40102/

Pro děti:
Září
Výstavka ovoce  a zeleniny s ochutnávkou
Sběr kaštanů pro lesní zvěř
Říjen
Návštěva knihovny
Uspáváme zahradu – péče o bylinkový a zeleninový záhonek
Zahájení tenisové přípravky (Myšáci), zahájení činnosti zájmových kroužků
Prosinec
Mikulášská nadílka
Zdobení vánočního stromku pro lesní zvířátka v lesoparku, pro ptáčka na školní zahradě
Leden
Sněhovéhrátky – stavění sněhuláků, postav, iglú ze sněhu
Duben
Probouzíme zahradu – péče o bylinkový a zeleninový záhonek
Návštěva dopravního hřiště na MŠ Místní ve spolupráci s městskou policií
Den Země
Bambiriáda
Květen
Polodenní výlet na koně s opékáním párků
Červen
Polodenní výlety do přírody – K Lučině, do Areálu zdraví, do Kotulovy dřevěnky

Kulturní akce – divadla, koncerty

Lyžařská škola dle zájmu rodičů

Školka v přírodě dle zájmu rodičů

Pro děti a rodiče:
Září
Vyhlášení celoroční soutěže „Soutěž s panem Popelou“ – sběr starého papíru
Říjen
Podzimní dílny
Listopad
Dýňové odpoledne
Prosinec
Společné předvánoční odpoledne s rodiči, zpěvem koled, nadílkou dárečků
Rozsvícení vánočního stromečku na školní zahradě
Leden
Karnevalové odpoledne
Sněhové hrátky – stavění sněhuláků, iglú, postav ze sněhu
Březen
Velikonoční dílny s rodiči
Květen
Vystoupení dětí ze zájmových kroužků pro rodiče
Společné odpoledne s maminkami k oslavě jejich svátku
Zahradní slavnost

Pro rodiče:
Září
Informativní schůzka pro rodiče
Březen
Beseda s učitelkou ze ZŠ a se speciální pedagožkou
Květen
Den otevřených dveří