Sportovní kroužek

ms_pohyb_krouzek_havirov

 

Kroužek bude probíhat  1 skupina každé úterý od 15.15 do 16.15 hod.
2 skupina ve středu od 15:15 do 16:15

Vede p. uč. Vlasta Chovanečková a Šárka Kvardová.

Hlavní náplní bude cvičení na fitness nářadí a s overbally.

Rozdělení do skupin je na dveřích jednotlivých tříd.

 

Cena 100,- Kč měsíčně, platí se čtvrtletně.