Platby

Platba je prováděna hotově u vedoucí školní jídelny od 6.00 hod. do 14.30 hod.
Platba stravného je na celý měsíc a je případně snížena o přeplatky z předchozího měsíce.

Termín placení stravného je vyvěšen u hlavního vchodu. .

Platba prováděná příkazem k inkasu – zákonný zástupce nejprve uhradí hotově zálohovou platbu 1 000,- Kč (ta bude sloužit jako záruka pro případ neuhrazení stravného – např. neprovedené inkaso – nízký limit, nedostatek peněz na účtu). Zákonnému zástupci bude přiděleno evidenční číslo dítěte, které bude neměnné po celou dobu prováděných plateb. Záloha 1 000,- Kč bude zákonnému zástupci vyplacena při ukončení docházky dítěte do mateřské školy nebo při vlastní žádosti o ukončení inkasních plateb.

Neuhradí-li opakovaně zákonný zástupce úplatu za školní stravování, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání (podle školského zákona 561/2004 Sb. §35d).

Výše stravného vychází z vyhlášky č. 463/2011 Sb. (finanční limity).

celodenní stravování do 6 let  30,00 Kč/den

 

Výše stravného může být upravena na základě změny finančních limitů nebo zvýšení cen potravin