Úvod

 

 MŠ HORYMÍROVA, HAVÍŘOV-MĚSTO

je příspěvkovou organizací, která je zřízena statutárním městem Havířov a je financována z jeho rozpočtu.

AKTUALITY

Provoz MŠ během hlavních prázdnin:
červenec – otevřeno (pouze pro děti zaměstnaných rodičů)
srpen – zavřeno

Rodičům dětí, které již do konce školního roku nenastoupí:
vyzvedněte si věci, které zde zůstaly po uzavření MŠ. Přijít můžete každý den mezi 10 – 11 hodinou, jinak kdykoliv po předchozí telefonické domluvě.

Provoz školy a hygienická opatření od 25. 5. do 30. 6. 2020
Provoz mateřské školy bude obnoven za zvýšených hygienických opatření:
První den nástupu dítěte do MŠ musí zákonný zástupce odevzdat vyplněné čestné prohlášení, že dítě nemá příznaky virového onemocnění a podepsat seznámení s vymezením rizikových skupin.
Můžete si vytisknout na tomto odkaze a přinést vyplněné nebo podepíšete při prvním příchodu do MŠ.
http://www.mshorymirova.cz/wp-content/uploads/2020/05/příloha_čestné_prohlášení.pdf

– rodiče budou před MŠ dodržovat rozestupy 2m, do MŠ bude vstupovat pouze jedna doprovázející osoba
– rodiče budou dodržovat rozestupy i v šatnách, převlékat najednou se mohou maximálně dvě děti s doprovodem
– rodiče mají zákaz vstupu do tříd
– ihned po vstupu do MŠ si dospělý doprovod vydezinfikuje ruce dezinfekcí umístěnou ve vestibulu MŠ, dítě si ihned po vstupu do třídy řádně umyje ruce vodou a tekutým mýdlem
– dospělý doprovod bude v prostorách MŠ používat roušku

– každé ráno bude dětem měřena teplota bezdotykovým teploměrem. Pokud bude mít dítě zvýšenou teplotu, nebo bude vykazovat jiné známky onemocnění, nebude do kolektivu přijato.
– rodič předá dítě přítomné učitelce vždy s ústní informací, že dítě netrpí žádnými projevy respiračního onemocnění a cítí se zdrávo
– do MŠ mohou docházet pouze děti zdravé, bez známek respiračního onemocnění.
– u dětí, které trpí alergií, je nutné donést písemné potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem a v období, které specifikuje lékař ve zprávě, je projev rýmy a kašle alergického původu.
– pokud dítě onemocní v průběhu dne, ihned jej izolujeme a budeme kontaktovat rodiče, aby si dítě ihned vyzvedli. Současně budeme informovat spádovou hygienickou stanici.

– vzhledem k tomu, že musí být vytvořeny stabilní a neměnné skupiny (pro školky neplatí omezení počtu na 15 dětí) a děti nelze slučovat, nebudou některé děti ve své třídě. V provozu budou 3 třídy (Berušky, Sluníčka, Myšáci), tyto třídy se nebudou měnit až do 30. června. Děti se ve svých třídách budou scházet i rozcházet. Rozdělení dětí do tříd bude vyvěšeno.
– děti se nesmí setkávat, proto i při pobytu na školní zahradě se budou zdržovat ve vymezeném prostoru
– roušky děti v MŠ nosit nemusí, ale jednu budou mít na značce pro případ náhlého onemocnění (čistá, podepsaná a v igelitovém sáčku)
– z důvodu zpřísněných hygienických podmínek si děti, bohužel, nemohou nosit do školky vlastní hračky
– stolování – při jídle se děti nebudou samy obsluhovat, jídlo, příbory, sklenice apod. bude roznášet učitelka v jednorázových rukavicích
– v umývárnách budou děti používat papírové ručníky
– budou prováděna zvýšená hygienická opatření – dezinfekce povrchů několikrát denně (kliky, madla, stoly…), časté větrání tříd, častější výměna ložního prádla a další podle pokynů hygienické stanice
Přes systém www. strava děti neodhlašujte ani nepřihlašujte, systém nebude fungovat (do 30. 6.).
První den nepřítomnosti dítěte není možno vydávat obědy do přinesených nádob. Proto bude dítěti strava odhlášena. Následující dny odhlašujte u učitelky ve třídě ráno den předem.

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Havířov-Město
Horymírova 7/1194, přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:
6/2020/2021 Přijímá se od 1.9.2020
18/2020/2021 Přijímá se od 1.9.2020
7/2020/2021 Přijímá se od 1.9.2020
23/2020/2021 Přijímá se od 1.9.2020
5/2020/2021 Přijímá se od 1.9.2020
10/2020/2021 Přijímá se od 1.9.2020
31/2020/2021 Přijímá se od 1.9.2020
4/2020/2021 Přijímá se od 1.9.2020
12/2020/2021 Přijímá se od 1.9.2020
34/2020/2021 Přijímá se od 1.9.2020
14/2020/2021 Přijímá se od 1.9.2020
15/2020/2021 Přijímá se od 1.9.2020
3/2020/2021 Přijímá se od 1.9.2020
25/2020/2021 Přijímá se od 1.9.2020
29/2020/2021 Přijímá se od 1.9.2020
17/2020/2021 Přijímá se od 1.9.2020
2/2020/2021 Přijímá se od 1.9.2020
16/2020/2021 Přijímá se od 1.9.2020
33/2020/2021 Přijímá se od 1.9.2020
19/2020/2021 Přijímá se od 1.9.2020
Rozhodnutí o přijetí si vyzvedněte osobně ve dnech 27. 5. nebo 28. 5. 2020 od 8:00 do 15:00 hod. v ředitelně školy.
Informační schůzka pro rodiče přijatých dětí bude koncem měsíce června, termín bude upřesněn na www stránkách školy.

Seznam nepřijatých dětí od 1. 9.2020
21/2020/2021 Nepřijímá se
35/2020/2021 Nepřijímá se
20/2020/2021 Nepřijímá se
1/2020/2021 Nepřijímá se
8/2020/2021 Nepřijímá se
22/2020/2021 Nepřijímá se
28/2020/2021 Nepřijímá se
9/2020/2021 Nepřijímá se
30/2020/2021 Nepřijímá se
24/2020/2021 Nepřijímá se
11/2020/2021 Nepřijímá se
13/2020/2021 Nepřijímá se
32/2020/2021 Nepřijímá se
27/2020/2021 Nepřijímá se
26/2020/2021 Nepřijímá se
Rozhodnutí o nepřijetí si vyzvedněte osobně ve dnech 27. 5. nebo 28. 5. 2020 od 8:00 do 15:00 hod. v ředitelně školy.
Vyvěšeno dne: 18. 5. 2020
Bc. Drahomíra Smejkalová, řed. MŠ

Výběr stravné + školné za 4/2020 – za měsíc duben 2020 Vám nebude účtováno stravné ani školné.
Z důvodu uzavření mateřských škol od 20. 3. 2020 byla ponížena výše školného
o 138 Kč. Platba školného za 3/2020 byla 242 Kč.

Milí rodiče,
toto pro nás všechny neobvyklé a nečekané období přineslo nejednu zásadní změnu. Ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro Vás a Vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům, k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat drobné každodenní pokroky dítěte, které obvykle ani nemáte možnost postřehnout, a radovat se z nich.
Když máte doma děti v předškolním věku, není tedy nutné (ani vhodné) je cíleně učit. Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, která nabízíme:
– věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte ……….,
– podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe – oblékání, hygiena…),
– zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata…),
– dbejte na pravidelný režim,
– podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic a výročí…),
– zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry „na něco“…),
– s dětmi čtěte každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky,
– společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry,
– využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity…),
– povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité.
Kreativitě se meze nekladou. Dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné. Využijme nabízené příležitosti k tomu, abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si to rozhodně zaslouží, a to nejen v době nouzového stavu. Díky Vám všem.
Kde je možné najít inspirativní zdroje a materiály:
• www.predskolaci.cz
• www.detsky-web.cz
• www.hrajeme-si.cz
Výtvarné a tvořivé činnosti:
• krokotak.com
• www.tvorivedeti.cz
• www. sikovny-cvrcek.cz
• www. napadyproanicku.cz/tvoreni-s-detmi/celoročně

Omalovánkový příběh Drak Koronavir
https://chranimnejslabsi.cz/soubory/jak-zvitezit-nad-drakem-koronem.pdf