Úvod

 

 MŠ HORYMÍROVA, HAVÍŘOV-MĚSTO

je příspěvkovou organizací, která je zřízena statutárním městem Havířov a je financována z jeho rozpočtu.

AKTUALITY

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021
je ve dnech pondělí 4. 5. 2020  9:00 – 16:00 hod. a úterý 5. 5. 2020  9:00 – 12:00 hod.
Více informací v záložce Přijímací řízení. 

Přerušení provozu MŠ
Na základě rozhodnutí Rady města Havířova bude od pátku 20. 3. 2020 přerušen provoz MŠ.
Rozhodnutí bylo vydáno v návaznosti na opatření vyvolané epidemiologickou situací.
Opatření platí do odvolání, o dalším dění vás budeme informovat na stránkách školy.
Stravné bude automaticky odhlašováno až do odvolání krizové situace.

Formulář OSSZ pro ošetřovné
Lze vyřídit elektronicky:
pište na mail: info@mshorymirova.cz – napište i mail, na který má být žádost odeslána
nebo po telefonické konzultaci lze vyzvednout osobně v MŠ.

Zápis dětí do 1. tříd na ZŠ M. Kudeříkové Havířov
od 6. dubna 2020 do 17. dubna 2020 bez přítomnosti dětí.
Zápis se týká dětí narozených do 31. 8. 2014 a starších.
Přihlásit můžete i děti z jiných částí Havířova.
Žádosti o přijetí jsou ke stažení na www.zsmk.eu, budou rovněž vydávány u hlavního vstupu p. školníkem.
Vyplněné žádosti můžete zaslat v uvedeném termínu do datové schránky školy (kr2giuh), naskenované mailem na zsmk@volny.cz nebo odevzdat u hlavního vchodu v době od 7,00 do 13,00 p. školníkovi. Neposílejte je poštou.
Žádost o přijetí musí zaslat i rodiče dětí, kterým byl pro letošní školní rok udělen odklad.
Tel: 596811239 Mobil: 739229738

Informace MmH
Organizace zápisů do 1. tříd základních škol zřizovaných městem Havířov pro školní rok 2020/2021

1. Termín zápisů je stanoven na 6. – 17. 4. 2020, v jednotlivých případech, ze zvlášť závažných důvodů, lze zápis provést až do 30. 4. 2020 po osobním dojednání zákonného zástupce
a ředitele/lky školy.
2. Zápisy budou probíhat na jednotlivých ZŠ bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
3. Zákonný zástupce doručí žádost o přijetí k povinné školní docházce na ZŠ jedním z následujících způsobů:
– datovou schránkou,
– emailem s uznávaným elektronickým podpisem,
– poštou,
– osobním podáním žádosti na ZŠ.
Upřednostňujte podání žádosti bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.
Žádost o přijetí k povinné školní docházce v příloze č. 1 k této informaci.
4. Sledujte webové stránky a vývěsky základní školy, do které dítě zapíšete. Při vlastním zápisu ve škole dbejte pokynů ředitele ZŠ.
5. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat.
6. Ředitel ZŠ přednostně přijímá děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy. V Havířově školské obvody stanovují Obecně závazné vyhlášky č. 7/2009, č. 4/2012, č. 5/2016, které najdete na webové adrese:
https://www.havirov-city.cz/skolstvi-kultury/informace-oddskolstvi/obecne-zavazne-vyhlasky-o-vymezeni-skolskzch-spadovych

Úplné znění Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021 najdete na webu MŠMT:
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021

Dle informace MmH lze pro osobní potřebu látkové roušky zakoupit v prodejně fabion IREA na ul. Palackého 2, Havířov-město. Otevřeno Po – Pá od 8:00 hodin do 16:00 hodin.