Úvod

 

 MŠ HORYMÍROVA, HAVÍŘOV-MĚSTO

je příspěvkovou organizací, která je zřízena statutárním městem Havířov a je financována z jeho rozpočtu.

AKTUALITY

Provoz MŠ během hlavních prázdnin:
červenec – otevřeno (pouze pro děti zaměstnaných rodičů)
srpen – zavřeno

Rodičům dětí, které již do konce školního roku nenastoupí:
vyzvedněte si věci, které zde zůstaly po uzavření MŠ. Přijít můžete každý den mezi 10 – 11 hodinou, jinak kdykoliv po předchozí telefonické domluvě.

Provoz školy a hygienická opatření od 25. 5. do 30. 6. 2020
Provoz mateřské školy bude obnoven za zvýšených hygienických opatření:
První den nástupu dítěte do MŠ musí zákonný zástupce odevzdat vyplněné čestné prohlášení, že dítě nemá příznaky virového onemocnění a podepsat seznámení s vymezením rizikových skupin.
Můžete si vytisknout na tomto odkaze a přinést vyplněné nebo podepíšete při prvním příchodu do MŠ.
http://www.mshorymirova.cz/wp-content/uploads/2020/05/příloha_čestné_prohlášení.pdf

– rodiče budou před MŠ dodržovat rozestupy 2m, do MŠ bude vstupovat pouze jedna doprovázející osoba
– rodiče budou dodržovat rozestupy i v šatnách, převlékat najednou se mohou maximálně dvě děti s doprovodem
– rodiče mají zákaz vstupu do tříd
– ihned po vstupu do MŠ si dospělý doprovod vydezinfikuje ruce dezinfekcí umístěnou ve vestibulu MŠ, dítě si ihned po vstupu do třídy řádně umyje ruce vodou a tekutým mýdlem
– dospělý doprovod bude v prostorách MŠ používat roušku

– každé ráno bude dětem měřena teplota bezdotykovým teploměrem. Pokud bude mít dítě zvýšenou teplotu, nebo bude vykazovat jiné známky onemocnění, nebude do kolektivu přijato.
– rodič předá dítě přítomné učitelce vždy s ústní informací, že dítě netrpí žádnými projevy respiračního onemocnění a cítí se zdrávo
– do MŠ mohou docházet pouze děti zdravé, bez známek respiračního onemocnění.
– u dětí, které trpí alergií, je nutné donést písemné potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem a v období, které specifikuje lékař ve zprávě, je projev rýmy a kašle alergického původu.
– pokud dítě onemocní v průběhu dne, ihned jej izolujeme a budeme kontaktovat rodiče, aby si dítě ihned vyzvedli. Současně budeme informovat spádovou hygienickou stanici.

– vzhledem k tomu, že musí být vytvořeny stabilní a neměnné skupiny (pro školky neplatí omezení počtu na 15 dětí) a děti nelze slučovat, nebudou některé děti ve své třídě. V provozu budou 3 třídy (Berušky, Sluníčka, Myšáci), tyto třídy se nebudou měnit až do 30. června. Děti se ve svých třídách budou scházet i rozcházet. Rozdělení dětí do tříd bude vyvěšeno.
– děti se nesmí setkávat, proto i při pobytu na školní zahradě se budou zdržovat ve vymezeném prostoru
– roušky děti v MŠ nosit nemusí, ale jednu budou mít na značce pro případ náhlého onemocnění (čistá, podepsaná a v igelitovém sáčku)
– z důvodu zpřísněných hygienických podmínek si děti, bohužel, nemohou nosit do školky vlastní hračky
– stolování – při jídle se děti nebudou samy obsluhovat, jídlo, příbory, sklenice apod. bude roznášet učitelka v jednorázových rukavicích
– v umývárnách budou děti používat papírové ručníky
– budou prováděna zvýšená hygienická opatření – dezinfekce povrchů několikrát denně (kliky, madla, stoly…), časté větrání tříd, častější výměna ložního prádla a další podle pokynů hygienické stanice
Přes systém www. strava děti neodhlašujte ani nepřihlašujte, systém nebude fungovat (do 30. 6.).
První den nepřítomnosti dítěte není možno vydávat obědy do přinesených nádob. Proto bude dítěti strava odhlášena. Následující dny odhlašujte u učitelky ve třídě ráno den předem.