logotyp

Aktuality

Dle Usnesení vlády č. 196 ze dne 26. 2. 2021 dochází k omezení provozu mateřských škol tak, že se zakazuje přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole na základě vyhlášení nouzového stavu od 27. 2. 2021 do 21. 3. 2021.
Tzn., že je MŠ uzavřena, s vyjímkou dětí rodičů IZS a vybraných profesí.Informace o ošetřovném najdete na:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu 

UPOZORNĚNÍ
Dle mimořádného opatření MZČR je dospělým osobám dovolen vstup do MŠ pouze s respirátorem nebo obdobným prostředkem s filtrační účinností min. 95%.

 
Připomínáme rodičům,
že do mateřské školy přijímáme pouze děti bez příznaků infekčního onemocnění – kašel, rýma, zvýšená teplota.
Vzhledem k situaci kolem nemoci Covid-19 přijala MŠ od 1. 9. 2020 dle pokynů MŠMT tato opatření:
 

- do MŠ mohou vstupovat pouze osoby zdravé, bez příznaků infekčního onemocnění

- osoby, které doprovází dítě do MŠ, musí mít v budově školy roušku 

- po vstupu do MŠ použijí doprovázející osoby desinfekci rukou umístěnou ve vestibulu školy, dítě si ihned po vstupu do třídy řádně umyje ruce vodou a tekutým mýdlem 

- děti nemusí mít v prostorách školy roušku 

- rodiče omezí pobyt v MŠ na nezbytně nutnou dobu, nebudou vstupovat do tříd, předají dítě učitelce ve dveřích třídy (výjimkou jsou rodiče nově nastupujících dětí v Beruškách, kterým bude umožněno delší rozloučení s dítětem) 

- děti by si neměly nosit hračky z domu, zejména plyšové 

- projeví-li se u dítěte během dne zdravotní potíže (kašel, rýma, teplota), budou rodiče ihned kontaktováni a děti si neprodleně vyzvednou  

Podmínky se mohou měnit podle aktuální situace v regionu a na základě vydaných Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice.

 

Až do odvolání nesbíráme PET víčka.

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde
Mateřská škola Horymírova

Horymírova 7/1194
736 01 Havířov-Město
IČO: 61988634
tel.: 596 814 105
739 061 177
email: info@mshorymirova.cz

Budova mateřské školy stojí v klidné části města v dosahu MHD. Nachází se ve středu města naproti Nemocnice s poliklinikou, viz mapka.
https://www.facebook.com/
Domů
Mateřská škola je příspěvkovou organizací zřízenou statutárním městem Havířov
a je financována z jeho rozpočtu.

Created by © 2019 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign