– Historie

Mateřská škola Horymírova byla otevřena 1. března 1967 jako společné zařízení jesle – mateřská škola. Toto spojené zařízení bylo v provozu až do 30. 6. 1992, kdy byly jesle zrušeny. Mateřská škola prošla za tu dobu řadou rekonstrukcí, z nichž největší byla v roce 2005, kdy proběhla rekonstrukce školní kuchyně. V roce 2010 byly zrekonstruovány zpevněné plochy školní zahrady a instalovány nové hrací prvky – průlezka, skluzavky, umělý kopec a pískoviště. V současné době je budova i interiér dobře udržován a neustále vylepšován.