Dramatický kroužek

ms_pohyb_krouzek_havirov

Dramatický kroužek bude probíhat každý lichý čtvrtek od 15:15 do 16:15 hod.

Cena 100,- Kč/měs.

Kroužek vede p. uč. Bc. Pavlína Kubeczková.