Angličtina

ms_anglictina_havirovBarevná angličtina

Vede p. učitelka Blanka Busková.

Děti se učí anglickému jazyku podle praktického zábavného kurzu od Vanessy Reily – Cookie and  friends a Playtime – Clare Selby  (začátečníci/pokročilí). Důraz je kladen na opakování slovní zásoby, rozvoj grafomotoriky, základních numerických představ, koordinace oko – ruka. Kurz je audio-orální, dítě nemusí mluvit, ale poslouchá. Věkové rozpětí je 5 – 6 let.

Angličtina bude probíhat  2x týdně od 12.30 do 13.00 hod.                                                                                                                                  

Cena 150,- Kč/měs.