Denní režim

Denní režim je vyvěšený na nástěnkách v jednotlivých třídách. Uvedené časové údaje jsou rámcové, učitelky je mohou přizpůsobovat výchovně vzdělávacím záměrům a potřebám dětí, s respektem zachování intervalů mezi podávanými jídly.

Třída Berušek:

 • 6.00 –  8.30  scházení dětí, spontánní činnost, skupinové a individuální didaktické činnosti, námětové hry
 • 8.30 –  9.30  tělovýchovná chvilka, jazykové chvilky, osobní hygiena, dopolední svačina, didakticky cílené činnosti – individuální, skupinové, frontální podle TVP
 • 9.30 – 11.15  příprava na pobyt venku a pobyt venku s hravou výchovně vzdělávací činností
 • 11.15 12.15  příprava na oběd, oběd, osobní hygiena, čištění zubů, příprava na odpočinek
 • 12.15 – 14.30  spánek, odpočinek, relaxace, zájmové činnosti, náhradní nespací aktivity
 • 14.30 – 14.45  odpolední svačina, osobní hygiena
 • 14.45 – 16.30  volné činnosti a řízené aktivity zaměřené především na hry, zájmové a pohybové činnosti dětí,
  v případě pěkného počasí mohou probíhat na školní zahradě, rozcházení dětí domů

Třída Sluníček, Koťat a Myšáků:

 • 6.00 –  8.30  scházení dětí, spontánní činnost, skupinové a individuální didaktické činnosti, námětové hry
 • 8.30 –  9.45  tělovýchovná chvilka, jazykové chvilky, osobní hygiena, dopolední svačina, didakticky cílené činnosti – individuální, skupinové, frontální podle TVP
 • 9.45 – 11.45  příprava na pobyt venku a pobyt venku s hravou výchovně vzdělávací činností
 • 11.45 – 12.30  oběd, osobní hygiena, čištění zubů, příprava na odpočinek
 • 12.30 – 14.30  spánek, odpočinek, relaxace, zájmové činnosti, náhradní nespací aktivity
 • 14.30 – 14.45  odpolední svačina, osobní hygiena
 • 14.45 – 16.30  volné činnosti a řízené aktivity zaměřené především na hry, zájmové a pohybové činnosti dětí,
  v případě pěkného počasí mohou probíhat na školní zahradě, rozcházení dětí domů

Vzdělávací nabídka pro každý den je připravena tak, aby poměr mezi řízenými a spontánními činnostmi byl vyvážený.
Odpolední odpočinek je přizpůsoben individuálním potřebám dětí. Pro děti s nízkou potřebou spánku (po 30 min. uklidnění na lehátku) je připravena klidná aktivita u stolečků ve třídě tak, aby nerušily děti, které ještě chtějí spát.