Školní jídelna

Jednou z hlavních zásad naší mateřské školy je utváření správných stravovacích návyků našich dětí, s důrazem na pochopení základů zdravé výživy a správného pitného režimu.

Stravování dětí má na starosti vedoucí ŠJ a dvě kuchařky.

Pro děti je zajištěna strava dle zásad zdravé výživy, plnohodnotná a vyvážená. Je zachována vhodná stavba jídelníčku dle tzv. spotřebního koše. Jídelníček je rozmanitý a pestrý, je dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů. Děti mají stále k dispozici ve třídě dostatek tekutin – pitný režim a čerstvé zeleniny ve formě zeleninových mís. Denně je podáváno ovoce.

Stravování se řídí

  •  platnými směrnicemi
  • jídelníček je vyvěšen na nástěnce u hlavního vchodu
  • jídlo se v naší MŠ podává 3x denně – dopolední svačina, oběd, odpolední svačina
  • dodržujeme vhodné intervaly mezi jídly
  • k jídlu přistupujeme s úctou
  • o tom, co jíme, s dětmi mluvíme

Děti nikdy nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby vše ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování.