projekt Logomotiva

Projekt LOGOMOTIVA

Protože přibývá dětí ohrožených rizikem narušené komunikační schopnosti, rozhodli jsme se na tento negativní vývoj aktivně reagovat. MŠMT nabídlo možnost získat finanční příspěvek ze státního rozpočtu a vyhlásilo rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015. Vedení MŠ zpracovalo projekt, podalo žádost a po úspěšném vyhodnocení získalo pro naši MŠ dotaci.

Přidělenou dotaci jsme využili k realizaci těchto cílů:

  • Zlepšit komunikační a řečové dovednosti dětí ve všech třídách, ověřit soubor preventivních logopedických aktivit, zaměřený na využití herních a dramatizačních prvků.

Do každodenních preventivních aktivit se zapojily všechny děti ve všech třídách. Barevný vláček, tažený LOGOMOTIVOU, má v pěti vagoncích na každý den v týdnu jedno dechové, artikulační či motorické cvičení, které děti postupně plní.

  • Vybavit třídy moderními logopedickými pomůckami.

Z dotace jsme koupili notebook s logopedickými programy, maňásky pro využití při dramatizačních hrách, foukadla, větrníky, logokostky, hry pro cvičení sluchu apod.

  • Využít stávajících odborných kompetencí dvou učitelek MŠ zavedením nových logopedických aktivit, zavést inovativní formy práce, které povedou k větší aktivitě a motivovanosti dětí s rizikem narušené komunikační schopností.

Cíl je realizován formou logokroužku, do kterého chodí děti s narušenou komunikační schopností. Kroužek jsme nazvali „Chci všechno znát, chci umět správně povídat“. Tyto děti vybírají p. učitelky s kvalifikací logopedické asistentky, které také tento kroužek vedou. Při menším počtu dětí mohou s větší intenzitou provádět dechová, artikulační a motorická cvičení. Logokroužek nemá za cíl odstraňování logopedických vad u dětí.

  • Motivovat rodiče k účasti na osvětových akcích, zapojit je do aktivit zaměřených na primární logopedickou prevenci.

Pro větší informovanost rodičů o této problematice byla uspořádána beseda s klinickou logopedkou, rodiče dostali informační materiál. Pro rodiče dětí, navštěvující logokroužek, byla uspořádána ukázková hodina s aktivní účastí.

  • Rozšířit kompetence dalších dvou učitelek v oblasti logopedické prevence.

K prohlubování teoretických znalostí a praktických dovedností v této problematice byl dvěma učitelkám uhrazen 60 hodinový kurz Primární logopedická prevence pro učitelky běžných tříd v MŠ.

Všechny cíle jsme splnili a jelikož se projekt osvědčil, rozhodli jsme se pokračovat i bez dotací z MŠMT. Nadále budou pokračovat logopedické chvilky LOGOMOTIVA a logokroužek „Chci všechno znát, chci umět správně povídat“. P. učitelky se budou nadále v této oblasti vzdělávat a proběhnou i osvětové akce pro rodiče.