Přijímací řízení

Zápis dětí pro školní rok 2020/2021

Ředitelka Mateřské školy Horymírova 7/1194 Havířov-Město po dohodě se zřizovatelem Statutárním městem Havířov a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Zápisy proběhnou od 4. do 15. 5. 2020.

Zápisy budou probíhat v MŠ bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.

Zákonný zástupce doručí k přijetí k předškolnímu vzdělávání:

  • žádost o přijetí (žádost najdete na webových stránkách školy),

Nezbytnými přílohami žádosti jsou:

  • prostá kopie rodného listu dítěte
  • čestné prohlášení o očkování dítěte (prohlášení najdete na webových stránkách školy), včetně kopie očkovacího průkazu dítěte. (Toto se netýká zákonných zástupců, kteří již mají potvrzení dětského lékaře o očkování dítěte).

Pokud nemáte možnost si požadované formuláře vytisknout, kontaktujte MŠ a po telefonické domluvě si je budete moci osobně vyzvednout (od 20. 4.)

Pokud dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte plnícího povinné předškolní vzdělávání.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ (včetně příloh) doručí zákonný zástupce jedním z následujících způsobů:

  • datovou schránkou,
  • emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email),
  • poštou nebo do poštovní schránky umístěné na budově MŠ,
  • případně osobním podáním v MŠ v termínu dohodnutém po telefonické domluvě

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat.
Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2020 pěti let.
Při vlastním zápisu dbejte pokynů zaměstnanců MŠ.
Těšíme se na Vás.

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/horymirova

Dokumenty pro přijetí dítěte do MŠ ve šk. roce 2020/2021

PŘIHLÁŠKA DO MŠ HORYMÍROVA, HAVÍŘOV – MĚSTO:

http://www.mshorymirova.cz/wp-content/uploads/2020/03/zadost-horymirova-2020.pdf
rozklikněte odkaz

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O OČKOVÁNÍ

http://www.mshorymirova.cz/wp-content/uploads/2020/04/čestné-prohlášení.docx
rozklikněte odkaz

http://www.mshorymirova.cz/wp-content/uploads/2020/06/zmocnění-pro-předávání-dítěte-2.docx
rozklikněte odkaz