logotyp

Aktuality

Provoz MŠ od pondělí 12. 4. 2021

 Dle Mimořádného opatření vlády České republiky
bude obnoven provoz MŠ pro prezenční vzdělávání od 12. 4. 2021, a to pro děti

1. s povinnou předškolní docházkou 
2. p
ro děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá,
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky

Zákonní zástupci jsou povinni doložit potvrzení zaměstnavatele.

 

Organizace a podmínky provozu MŠ:

 • Děti budou každé pondělí a čtvrtek testovány. Testování budou rodiče (případně pověřená osoba, která dítě do MŠ přivádí) provádět sami před předáním dítěte učitelce. Počítejte s časovou rezervou cca 30 min.
 • Bez negativního testu, případně potvrzení o prodělané nemoci covid-19 či PCR testu ne staršího 48 hodin., nebude dítě do MŠ přijato.
 • Testování bude probíhat ve třídě Sluníček.
 • Pokud dítě přijde v jiný než testovací den, bude testováno individuálně v daný den nástupu do MŠ.
 • Děti budou rozděleny do tříd maximálně po 15 dětech, rozdělení do tříd naleznete na nástěnce u hlavního vchodu školy. Tyto skupiny budou neměnné, bude-li to umožňovat chod školy.
 • Po příchodu do třídy si dítě ihned umyje ruce. Roušku ani respirátor dítě během pobytu v MŠ mít nemusí.
 • Absence dítěte s povinnou předškolní docházkou musí být omluvena řádnou omluvenkou.
 • Přihlašování a odhlašování stravy již bude probíhat přes www.strava.cz.

 

Nadále platí opatření, která jsme učinili k 1. 9. 2020. Tzn.:

-        do MŠ mohou vstupovat pouze osoby zdravé, bez příznaků infekčního onemocnění
-        osoby, které doprovází dítě do MŠ, musí mít v budově školy Dle mimořádného opatření MZČR respirátor nebo obdobný prostředek s filtrační účinností min. 95%.
-        po vstupu do MŠ použijí doprovázející osoby desinfekci rukou umístěnou ve vestibulu školy, dítě si ihned po vstupu do třídy řádně umyje ruce vodou a tekutým mýdlem
-        rodiče omezí pobyt v MŠ na nezbytně nutnou dobu, nebudou vstupovat do tříd, předají dítě učitelce ve dveřích třídy
-        děti by si neměly nosit hračky z domu, zejména plyšové
-        projeví-li se u dítěte během dne zdravotní potíže (kašel, rýma, teplota), budou rodiče ihned kontaktováni a děti si neprodleně vyzvednouZveme vás k zápisu vašich dětí do naší mateřské školky.

Zápis dětí pro šk. rok 2021/2022
Mateřská škola Horymírova 7/1194, Havířov-Město
tel.: 596 814 105, 739 061 177, email: info@mshorymirova.cz

proběhne od 3. 5. do 14. 5. 2021.

Bližší informace najdete v sekci Přijímací řízení.Informace k zápisu dětí do 1. třídy ZŠ M. Kudeříkové

Zápis do 1. třídyZápis do 1. třídy

Žádost o přijetí k základnímu vzděláváníŽádost o přijetí k základnímu vzděláváníInformace o ošetřovném najdete na:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemuPozdravy a vzkazy pro vaše děti najdete v "Naše třídy".
Vzhledem k situaci kolem nemoci Covid-19 přijala MŠ od 1. 9. 2020 dle pokynů MŠMT tato opatření:
 

- do MŠ mohou vstupovat pouze osoby zdravé, bez příznaků infekčního onemocnění

- osoby, které doprovází dítě do MŠ, musí mít v budově školy roušku 

- po vstupu do MŠ použijí doprovázející osoby desinfekci rukou umístěnou ve vestibulu školy, dítě si ihned po vstupu do třídy řádně umyje ruce vodou a tekutým mýdlem 

- děti nemusí mít v prostorách školy roušku 

- rodiče omezí pobyt v MŠ na nezbytně nutnou dobu, nebudou vstupovat do tříd, předají dítě učitelce ve dveřích třídy (výjimkou jsou rodiče nově nastupujících dětí v Beruškách, kterým bude umožněno delší rozloučení s dítětem) 

- děti by si neměly nosit hračky z domu, zejména plyšové 

- projeví-li se u dítěte během dne zdravotní potíže (kašel, rýma, teplota), budou rodiče ihned kontaktováni a děti si neprodleně vyzvednou  

Podmínky se mohou měnit podle aktuální situace v regionu a na základě vydaných Mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice.

 


Připomínáme rodičům,
že do mateřské školy přijímáme pouze děti bez příznaků infekčního onemocnění – kašel, rýma, zvýšená teplota.

 

UPOZORNĚNÍ
Dle mimořádného opatření MZČR je dospělým osobám dovolen vstup do MŠ pouze s respirátorem nebo obdobným prostředkem s filtrační účinností min. 95%.

 

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde
Mateřská škola Horymírova

Horymírova 7/1194
736 01 Havířov-Město
IČO: 61988634
tel.: 596 814 105
739 061 177
email: info@mshorymirova.cz

Budova mateřské školy stojí v klidné části města v dosahu MHD. Nachází se ve středu města naproti Nemocnice s poliklinikou, viz mapka.
https://www.facebook.com/
Domů
Mateřská škola je příspěvkovou organizací zřízenou statutárním městem Havířov
a je financována z jeho rozpočtu.

Created by © 2019 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign