logotyp

Kritéria

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Havířov-Město Horymírova 7/1194 pro školní rok 2020/2021 

   Ředitelka Mateřské školy Havířov-Město Horymírova 7/1194 stanovila pro školní rok 2020/2021 následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 ods. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Počet volných míst pro školní rok 2020/2021:    20 

Stanovená kritéria

Bodové ohodnocení

Stanoveno

Uděleno

Trvalý pobyt dítěte

Trvalý pobyt dítěte v obci

20

 

Mimo obec

0

 

Věk dítěte

5 let věku      dovršení věku 5 let do 31. 8. 2020

15

 

4 roky věku   dovršení věku 4 let do 31. 8. 2020 

10

 

3 leté            dovršení věku 3 let do 31. 8. 2020

5

 

2 leté            dovršení věku 2 let do 31. 8. 2020

1

 

Individuální situace dítěte

Mateřskou školu navštěvuje sourozenec

2

 

                                                                  Celkové dosažení bodů

 

 

   
   §   Zápis je povinný pro děti, které dovrší 5 let do 31. 8. 2020, pokud ještě mateřskou školu nenavštěvují. Spádový obvod mateřských škol určilo Statutární město Havířov jako jeden pro části Šumbark, Město a Podlesí.

   §   Ve smyslu ustanovení § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví může předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním. Výjimkou jsou děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

   §   Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy vycházet z výše uvedených kritérií. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým ohodnocením. V případě rovnosti bodů budou děti s přednostním právem na přijetí k předškolnímu vzdělávání seřazeny dle data narození (den, měsíc, rok).

Základní podmínkou přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je řádné doložení všech požadovaných dokumentů zákonným zástupcem, a to v termínu do 15. 5. 2020.

 

 

 

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde
Mateřská škola Horymírova

Horymírova 7/1194
736 01 Havířov-Město
IČO: 61988634
tel.: 596 814 105
739 061 177
email: info@mshorymirova.cz

Budova mateřské školy stojí v klidné části města v dosahu MHD. Nachází se ve středu města naproti Nemocnice s poliklinikou, viz mapka.
https://www.facebook.com/
Domů
Mateřská škola je příspěvkovou organizací zřízenou statutárním městem Havířov
a je financována z jeho rozpočtu.

Created by © 2019 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign