Úvod

 

 MŠ HORYMÍROVA, HAVÍŘOV-MĚSTO

je příspěvkovou organizací, která je zřízena statutárním městem Havířov a je financována z jeho rozpočtu.

AKTUALITY

výběr stravné, školné 10/2019 + kroužky 10 – 12/2019

pondělí  14. 10. 2019     a    úterý 15. 10. 2019     6,00 – 14,00 hodin

UPOZORNĚNÍ
Z důvodu překódování čipů elektrického otvírání dveří, je nutné, abyste odevzdali všechny své čipy do čtvrtka 10. 10. účetní školy, případně p. učitelce ve třídě Sluníček. Po úpravě vám budou znovu vydány.

V úterý 22. 10. bude v MŠ v dopoledních hodinách divadlo s „Loupežnickou pohádkou“. Divadla se zúčastní všechna oddělení MŠ. Příchod dětí nejpozději do 8.30 hod.

Tvořivá říjnová odpoledne v jednotlivých třídách:
KOŤATA ve středu 9. 10. mezi 15. a 16. hod. na tematické tvoření „Dýňová strašidla“.  Přineste si sebou dýni, nožík a svíčku.
MYŠÁCI v pondělí 14. 10 hod. Budete potřebovat šišku na výrobu „šišáka“ a aktuální foto vašeho dítěte na vyzdobení první stránky portfolia vašeho dítěte.
BERUŠKY v úterý 15. 10. od 15.15 hod. Budete potřebovat čerstvé barevné listy.
SLUNÍČKA ve čtvrtek 17. 10. od 15.15 hod. Společně s dětmi si vyzdobíte první stránku portfolia vašeho dítěte. Můžete si přinést i fotografii vašeho dítěte.

Od úterý 1. 10. začínají zájmové kroužky pro přihlášené děti.
1. 10. keramika od 14:45 do 16:15 hod.
2. 10. kuchtík od 15:15 do 16:15 hod.
10. 10. dramatický kroužek od 15:15 do 16:15 hod.

UPOZORNĚNÍ

V mateřské škole probíhá od 1. 7. 2019 rekonstrukce.

Název stavby: Snížení spotřeby energie MŠ Horymírova Havířov

Budou probíhat dokončovací stavení práce uvnitř i vně budovy, je proto nutno počítat se zvýšenou hlučností.

Po dobu rekonstrukce je v rámci bezpečnosti nutno dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat tato opatření:

  • zákaz vstupu na školní zahradu včetně přístupových chodníků
  • vstup do MŠ pouze hlavním vchodem (zákaz vstupu mimo vyznačený koridor)

Z důvodu demontáže hlavních dveří nebudou zatím funkční vstupní čipy.
MŠ bude otevřena:
6.00  –   8.30       ranní příchod dětí
12.30  – 13.00    odchod dětí po obědě
14.45  – 16.30    odchod dětí odpoledne

Děkujeme za pochopení a toleranci.
Bc. Drahomíra Smejkalová, ředitelka MŠ