Projekt NanoGT

Z podnětu Magistrátu města Havířova byla naše mateřská škola zapojena do celorepublikového projektu

Projekt NANOGT – Zvýšení kvality čistoty ovzduší.

Z informačního dopisu:

PROJEKT NANOGT – ZVÝŠENÍ KVALITY ČISTOTY OVZDUŠÍ

Vaše předškolní zařízení bylo vybráno pro celorepublikový PROJEKT NANOGT zaměřený na zvýšení kvality čistoty ovzduší ve vybraných předškolních zařízeních pomocí nejmodernějších nanotechnologických aplikací.

Cílem PROJEKTU je potvrdit vysokou efektivitu EcoAktivních povrchů směrem ke zkvalitnění ovzduší, kterých dosahujeme pomocí nejmodernějších nano materiálů.

Pracujeme s nano materiálem, který byl velmi důsledně vyhodnocen z pohledu bezpečnosti směrem k ochraně zdraví člověka, zvířat, možných vlivů na rostliny a je bez nebezpečného vlivu také na životní prostředí.
Pracujeme s nano suspenzí, která je uvedena v US FDA jako GRAS – tedy jako látka, která je dokonce obecně považována za bezpečnou i v potravinách, kde se také používá.

ZÚ ČR ověřil účinky tohoto materiálu a na základě těchto osvědčení NanoGT garantuje po dobu 24 měsíců tyto výhody:

 • Až 90% eliminace výskytu patogenních kolonií bakterií
 • Až 90% eliminace výskytu virů
 • Až 90% eliminace rizik přenosu kontaktních nákaz
 • Až 90% eliminace pachů
 • Až 90% eliminace výskytu škodlivých těkavých organických látek v ošetřených interiérech
  (formaldehyde, xylen, benzene, toluene…)
 • Až 90% eliminace výskytu alergenů
 • Až 90% eliminace výskytu částic mikroprachu
 • Masivní ionizace ovzduší
 • Dosažení vyšší třídy čistoty a hygieny
 • Ošetřené plochy se nemusí minimálně 2 roky malovat

Tyto nanotechnologické aplikace byly úspěšně odzkoušeny v městské nemocnici Ostrava, na klinice Plastické a Estetické chirurgie v SRN, sanitních vozech, MŠ ve FM i Ostravě, privátních ambulancích praktických lékařů atd.

Účast v Projektu jsme nabídli MŠ v lokalitách , kde dochází velmi často ke zvýšení výskytu nebezpečných látek v ovzduší díky různým zdrojům znečištění.
O účast v Projektu jsme požádali primářku dětského oddělení městské nemocnice Karviná Ráj MUDr. Lenku Böhmovou, která spolupracuje jako odborný konzultant Projektu a která bude vyhodnocovat zjištěné výsledky z pohledu zkušeného dětského lékaře.

Nástřik aplikací byl proveden ve třídě Berušek dne 4. 4. 2014.
Celý text informačního dopisu a certifikát je vyvěšen na nástěnce u hlavního vchodu.

certifikat_Nano