Organizace stravy

V kuchyni je zavedena metodika systému kritických bodů (HACPP). Zde se stanovují kritické body, aby nedošlo ke kontaminaci potravin, křížení provozů apod. Nejčastějším kritickým bodem je teplota potravin.

Veškerá příprava jídel je prováděna v kuchyni kuchařkami. Hotové jídlo je vydáváno z kuchyně ihned po zhotovení. Dopolední a odpolední svačiny podávají p. učitelky na třídách. Oběd vydávají kuchařky.

Výdej stravy může být upraven dle potřeby MŠ (návštěva kulturních akcí, výlety…)

Výdej:

dopolední svačina   9.00 hod.
oběd   11.45 hod.
odpolední svačina    14.30 hod.
odběr do vlastních nádob rodičů   11.30 – 11.45 hod.

 

Odhlašování a přihlašování jídel

Povinností zákonného zástupce nebo pověřené osoby  je odhlašování a přihlašování stravy svého dítěte. Stravování v MŠ slouží dětem pouze v době jejich pobytu ve školce. Nárok na dotovanou stravu trvá pouze první den nemoci nebo návštěvy lékaře. První den neplánované nepřítomnosti dítěte v MŠ se považuje za pobyt v MŠ, vyhláška 107/2005 §4 odstavec 9. Rodiče mají možnost první den nemoci stravu odebrat do jídlonosiče za původní cenu – cenu potravin. Jídlo se vydává v době od 11,30  do 11,45 hodin.

DALŠÍ DNY NEPŘÍTOMNOSTI JE NUTNÉ STRAVU ODHLÁSIT. Pokud rodiče v době nepřítomnosti dítěte v MŠ stravu neodhlásí, znamená to, že mají zájem stravu nadále odebírat a mají ji automaticky objednanou.

Neodhlášený oběd propadá.

STEJNĚ TAK MUSÍ RODIČ NEBO ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE DÍTĚ PŘIHLÁSIT KE STRAVOVÁNÍ.

Přihlašování a odhlašování stravy musíte provést přes internet den dopředu do 13,00 hodin na www.strava.cz.