Platby

Platba je prováděna hotově u vedoucí školní jídelny od 6.00 hod. do 14.00 hod.
Platba stravného a školného je na celý měsíc a je případně snížena o přeplatky (omluvené dny) z předchozího měsíce.

Termín placení stravného je vyvěšen u hlavního vchodu. .

Platba prováděná příkazem k inkasu – Zákonný zástupce u ved. školní jídelny (p. účetní) vyplní žádost o provádění plateb inkasem.  Na základě toho  bude zákonnému zástupci přiděleno evidenční číslo dítěte, které bude neměnné po celou dobu prováděných plateb a navede si příkaz k inkasu..

Neuhradí-li opakovaně zákonný zástupce úplatu za školní stravování, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání (podle školského zákona 561/2004 Sb. §35d).

Výše stravného vychází z vyhlášky č. 463/2011 Sb. (finanční limity).

celodenní stravování do 6 let 

celodenní stravování  od 6 let

 

33 Kč/den

36 Kč/den

 

 

Výše stravného může být upravena na základě změny finančních limitů nebo zvýšení cen potravin